Nasze usługi:

Pośrednictwo pracy

Znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy jest, kosztownym, skomplikowanym, ale przede wszystkim czasochłonnym procesem. Wśród naszych usług można zatem znaleźć doradztwo personalne.

Zajmujemy się realizacją procesów rekrutacyjnych dla przedsiębiorstw, a zasięg naszej działalności obejmuje praktycznie cały obszar UE. W ramach usługi standardowej pracodawca otrzymuje najlepiej wyselekcjonowane aplikacje, dobrane na podstawie analizy dokumentów złożonych przez kandydatów oraz przeprowadzonych z nimi rozmów kwalifikacyjnych.

Praca tymczasowa

Usługa ta polega na rekrutacji, zatrudnieniu pracownika przez Rainbow Jobs i oddelegowaniu pod kierownictwo pracodawcy. Zaletami tej formy zatrudnienia są:

– dowolna ilość umów na czas określony
– krótszy czas wypowiedzenia
– odciążenie działu HR

Selekcja pracowników wygląda identycznie jak w przypadku usługi pośrednictwa pracy. Kandydaci dobierani są zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy oraz wymogami stanowiska.

Leasing pracowniczy

Świadczymy usługę wynajmu personelu dla przedsiębiorców, którzy realizują projekty wymagające dużego nakładu pracy w niewielkim okresie czasu. Usługa ta sprawdza się również w przypadku, gdy pracownicy korzystają np. ze zwolnień lekarskich czy urlopów. W takiej sytuacji można z łatwością tymczasowo ich zastąpić. Cała obsługa kadrowa leży w naszych rękach, zatem pracodawca odczuwalnie obniża koszty pracy.


Zapraszamy do współpracy!


Formularz zgłoszeniowy